Kontaktirajte nas

Zdravstveni radnik

Ako sumnjate da imate neželjenu reakciju na lijek, obratite se svom farmaceutu ili ljekaru. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje možda nisu navedene u Uputi o lijeku. Prijavite svaku pogrešnu upotrebu ili zloupotrebu proizvoda, predoziranje ili ako sumnjate da je došlo do reakcije na proizvod ili da je proizvod primijenjen na nesiguran način. Prijavljivanje neželjenih reakcija može pomoći u dobijanju dodatnih informacija o sigurnosti proizvoda. Neželjene reakcije možete prijaviti direktno svom ljekaru ili farmaceutu.

Detalji o osobi koja je poslala prijavu

Sumnju na neželjenu reakciju prijavljuje
Možemo li kontaktirati ljekara?

Kontakt podaci ljekara

Detalji o pacijentu

Spol

Neželjene reakcije

Sumnjivi lijek

Ponovljena upotreba proizvoda?
U skladu sa Uredbom Europskog parlamenta i Europskog vijeća (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu “GDPR”), želimo Vas uvjeriti da će svi lični podaci koje podijelite sa nama u vezi sa relevantnim slučajem sumnje na neželjenu reakciju ostati povjerljivi i da će ih PRO.MED.BH d.o.o Sarajevo (u daljenjem tekstu “kontrolor”) obrađivati poštujući legalne standarde koji se odnose na sigurnost lijekova i farmakovigilansu, a u skladu sa standardnim operativnim procedurama kontrolora. Vaši lični podaci će se koristiti za savjesno vođenje relevantnog slučaja sumnje na neželjenu reakciju, što u neophodnim slučajevima uključuje potrebu za obavljanjem efikasne naknadne komunikacije sa Vama kako bi se osiguralo da se prikupljaju i obrađuju potpune i tačne informacije. Vaši lični podaci mogu se dalje dijeliti sa nadzornim zdravstvenim organima u svrhu poštivanja relevantnih regulatornih obaveza. Također, ovim putem želimo napomenuti da svojim podacima možete pristupiti, zatražiti kopiju Vaših ličnih podataka, zatražiti ispravku Vaših ličnih podataka (ako su isti netačni, nepotpuni ili zastarjeli), osigurati brisanje Vaših ličnih podataka u posebnim slučajevima predviđenim zakonom, zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka u posebnim slučajevima predviđenim zakonom u bilo kojem trenutku putem e-maila na adresu info@promed.ba ili u pismu upućenom trenutno registrovanom uredu kompanije PRO.MED. U slučaju da smatrate da je prilikom obrade Vaših ličnih podataka došlo do bilo kakve povrede, možete podnijeti i prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini putem e-maila na adresu azlpinfo@azlp.ba ili putem pošte na adresu Dubrovačka br. 6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Kontakti

Adresa

PRO.MED.BH d.o.o. za zastupanje i posredovanje Sarajevo

Višnjik 24
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel/faks: +387 33 22 24 24

Adresa

PRO.MED.CS Praha a.s. Predstavništvo u BiH

Višnjik 24
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel/faks: +387 33 22 24 24