Brzo pretraživanje
AMBROSAN OTC

AMBROSAN

 • Aktivna supstanca:
  • ambroksol
 • Farmakoterapijska grupa:
  • R05CB06
 • Terapijsko područje:
  • Kašalj
CIFLOXINAL Rx

CIFLOXINAL

 • Aktivna supstanca:
  • ciprofloksacin
 • Farmakoterapijska grupa:
  • J01MA02
 • Terapijsko područje:
  • Urologija
INDAP Rx

INDAP

 • Aktivna supstanca:
  • indapamid
 • Farmakoterapijska grupa:
  • C03BA11
 • Terapijsko područje:
  • Kardiologija
ITOMED Rx

ITOMED

 • Aktivna supstanca:
  • itoprid
 • Farmakoterapijska grupa:
  • A03FA07
 • Terapijsko područje:
  • Gastroenterologija
MONOSAN Rx

MONOSAN

 • Aktivna supstanca:
  • izosorbid mononitrate
 • Farmakoterapijska grupa:
  • C01DA14
 • Terapijsko područje:
  • Kardiologija
URSOSAN Rx

URSOSAN

 • Aktivna supstanca:
  • ursodeoksiholna kiselina
 • Farmakoterapijska grupa:
  • A05AA02
 • Terapijsko područje:
  • Gastroenterologija